AVIATION

It's never been easier

Flygskolor
Utbildningsorganisationer

Tillgång till interaktiva kurser

Antal användare: Obegränsat
Licens avgift/abbonemang: 49 USD / månad

Affärsflyg &
Helikopter operatörer

För små och medelstora operatörer.

Antal användare: Obegränsat
Licens kostnad: 79 USD /månad

Flygbolag
Myndigheter
Underhållsverkstäder

Antal användare: Obegränsat
Licens kostnad: 249 USD / månad

Aviation

Ett moln och modulbaserat lednings och kontrollsystem för flygbranschen. Från personal, besättning till utbildning, du har full kontroll över din verksamhet oavsett vart du eller din personal befinner sig. Skapa kursmaterial, prov och mycket mera enkelt och användarvänligt.

Moduler som ingår i varje system

PERSONNEL

Keep track of crew and personnel documentation, expiry dates, courses and much more. Automatic notification system. Easy overview of all your crew and personnel.

TRAINING

Create your own course documentation and material directly in the application. Flexible system which allows for individual development. It’s never been easier to create courses.

TEST & EXAMINATION

Create your own question bank with multiple choice questions. Create theoretical exams with multiple categories of questions.

REPORTS

Deviation and company reports. Modify reports to fit your company.

BOOKING

Book crew, students, instructors and aircraft in a calendar. Notification of new, changed and deleted bookings.

EQUIPMENT

Tracking of equipment, simulators etc with locations, ID-number, upload certificates, expiration dates etc. Automatic notification system for pending expiry dates.

LOGBOOK

Personal logbook for flight times. System synchronizes with the training module.

LIBRARY

Upload and share documentation, manuals, regulations etc.

CLOUDBASED

Access 24/7 from anywhere. Off-line mode available for operation where there are no internet connection.

Flygskolor och övriga utbildare inom flyget

Med Qrosscheck sköter du all dokumentation, skapar kursmaterial och mycket mera. Systemet hjälper er inom organisationen att alltid uppfylla luftfartsmyndighetens krav för dokumentation etc. Full översikt över utbildning och elever kan enkelt följa sin utveckling.

E-learning, vi utvecklar interaktiva kurser för grundutbildning inom flyget för bl.a. PPL, IR, UL och Segel. Kurser finns för både flygplan och helikopter. Elever har möjlighet att köpa dessa kurser i systemet alternativt om skolan vill köpa dem åt sina elever finns den möjligheten, valet är ert. Hur kurserna används är valfritt, antingen som ett komplement eller som ersättning av del av klassrumsundervisning.

Hur startar man?
Registrera din flygskola och ert system öppnas upp inom kort.

Your success manager

We care about your success by using our system. When you sign up for one of our software we will assign a personal success manager to you. We will guide you with setting up the software, give you tips of how to best utilize the platform and how the system can improve your daily operation, all free of charge.

Technical Support

If you would need any technical support, we are here to help you. You can always reach us by email or phone. Our support is open monday – friday during normal business hours for both USA and Europe.


About our servers

Our server capacity is placed at one of the most safest and reliable supplier in the world. The system makes a automated backup once every day and saves it for 7 days. The backup in made to two different physical locations of one is in Sweden.