Qrosscheck Ledningssystem för Industri

Systemet är anpassat för både små och stora företag inom industri men även annan typ av tjänsteföretag där det finns krav eller behov att ha kvalitetssäkring och kontroll. Systemet är användarvänligt, enkelt att förstå för alla och det tar hand om ledning och kontroll av personal, dokumentation, kompetenser, utbildning och utrustning. Systemet är moln- och modul-baserat. Åtkomst och kontroll från vart som helst och när som helst. För utbildning finns det en komplett web baserad plattform där ni kan distribuera kurser, effektivisera er egna personal utveckling och utbildning. Ett system – ett log in.

Funktioner

PERSONAL

Håll kontroll på dokumentation, utgångstider, behörigheter, ID 06,  kurser och kompetenser. Systemet varnar automatiskt och sparar även historiken. Enkelt för alla att överblicka, planera och ha fullständig kontroll.

UTBILDNING & LMS

Skapa egna kursdokument, material direkt i systemet. Flexibelt system som tillåter dig att individ anpassa utbildning. 3 i 1 system, teorilektioner i klassrum, praktiska lektioner och web baserade kurser (e-learning).

TEST & EXAMINATION

Skapa din egna frågebank med flervalsfrågor. Skapa prov med flera kategorier. Systemet meddelar automatiskt resultat och enkelt för användare att gå tillbaka i utbildningssyfte.

RAPPORTERING

Avvikelse och företagsrapporter. Skapa egna rapporter, välj mottagare och innehåll.

BOKNING & planering

Boka personal, utrustning, utbildning m.m. Meddelande om ny, ändrade och raderade bokningar. Om personal eller utrustning inte fyller specificerade krav för ett uppdrag / projekt avvisar systemet bokning som en säkerhetsåtgärd.

UTRUSTNING

Kontroll och uppföljning av utrustning med specifika ID, certifikat, utgångsdatum, kalibrerings-tider m.m. Systemet varnar innan utgångsdatum / tid. Enkelt att planera och säkerställa att ingenting är utgånget.

BIBLIOTEK

Ladda upp och dela manualer, beskrivningar och annan dokumentation. Val av behörighetsgrader för åtkomst.

CERTIFIKAT

Systemet generar automatiskt certifikat efter godkända kurser och examinationer.

Fleet Management

Fleet Management modulen är en tilläggsmodul. Håll koll på er flotta av fordon. Enkelt att planera underhåll, prognos över kommande underhåll. Ladda upp service protokoll, certifikat. Systemet varnar automatiskt om kommande service intervall, kalendertid, gångtid och kilometer intervaller. Enkelt att transferera data vid exempelvis en försäljning. Ni har alla dokument lagrade och lätt för alla ni ger tillåtelse till att följa status. Vi hjälper gärna till med hur ni kan föra över er befintliga data idag till Qrosscheck.

Qrosscheck Education & E-learning

Med e-learning kan ni enkelt effektivisera er utbildning, anpassad för just er verksamhet. Nya produkter och ändringar i verksamhet eller procedurer är enkelt att uppdatera och vidare utbilda personal i en e-learning kurs. E-learning är ett fantastiskt utbildningsverktyg och många branscher har utvecklat genom tiderna. Det är både kostnads- och tids-effektivt samtidigt som en kurs kan vara anpassad till att vara pedagogisk på många olika sätt, vi lär olika. Vi har över 20 års erfarenhet av utveckling av kursmaterial, vi utvecklar och anpassar kursmaterial efter just er verksamhet. I vårt LMS, en plattform för just e-learning kurser kan ni sedan delegera och planera kurser till era medarbetare.

Våra priser

Våra licenser debiteras månadsvis. Ingen startavgift, inga bindande kontrakt och obegränsat antal användare.  Fakturering efter överenskommelse.

Qrosscheck Management System
Licens avgift:
349 USD / månad

Licenser för organisationer eller företag med flera bolag eller geografiska regionkontor.
349 USD första licens + 59 USD / bolag eller kontor.
Hör med oss om ni faller under en licens eller flera.

Småföretagare licens:
89 USD / månad*

*företag med färre än 20 anställda.

Qrosscheck Fleet Management Module
Tillägg för ”Fleet Management”
Avgift per fordon / månad:
5 USD

Prova fritt i 14 dagar

Support

Vi hjälper Dig!

Vi bryr oss om att ni som utbildare använder systemet fullt ut och kan dess finesser och på så vis lyckas att få en mer effektiv utbildningsorganisation. Vi hjälper er kostnadsfritt med tips, råd och teknisk support.

Teknisk support

Vårt Ledningssystem för Industri är enkelt att använda men om ni ändå har behov eller andra tekniska problem så finns här för er.  Vi har skapat detaljerade beskrivningar och instruktioner om systemet men trots det så kan det alltid uppstå frågor. Vår support är normalt öppen vardagar från 08:00 (CET) till 17:00 (CET).

Om våra servrar

Vår server kapacitet finns hos en av världens mest säkraste leverantörer, AWS och all data backas upp en gång per dygn på olika fysiska platser. All data sparas i 7 dagar.