Mikael Randhem
CEO

Vilka vi är

Vi är ett privat företag med vårt hvudkontor i Austin, Texas. Austin är ett av världens kluster för IT, men med en Skandinavisk ledning. Vi har idag ett Europa kontor i Göteborg, Sverige och ett kontor i södra Polen för vår programutveckling med ett utvecklingsteam.

Med över 30 års erfarenhet från flyg, sjöfart, försvar och tåg & järnväg grundades Qrosscheck för att utveckla ett användarvänligt, enkelt molnbaserat ledningssystem. Genom åren har vi sett och varit med under utvecklingen av bl.a. flygbranschen, vi vill utveckla vårt system vidare och låta andra branscher dra nytta av varandra i positiv riktning.

Flygbranschen är en av de mest krävande branscher när det kommer till krav på dokumentation, kvalitetsstyrning och kontroll, regelbundna uppdateringar av regelverk och krav. Med den bakgrunden har vi utvecklat ett system som är dynamiskt, vi kan relatera flygbranschens utveckling till andra branscher och kan i förtid skapa ett system som är anpassat för framtida krav, vi skapar ett försprång för våra kunder. Vår kunskap av utbildning och utveckling av olika utbildningsformer ligger till grund för vår utveckling av vår utbildningsmodul. Utbildning handlar om individer, vi vet att utbildning i de flesta fall är dynamisk för att uppnå bästa resultat, både kvalitativt och tidsmässigt, vi bygger på flexibilitet och dynamik.

Vi är fast beslutna att skapa det bästa verktyget för ledning och kontroll av den operationella verksamheten inom specifika typer av industrier. Ett system som är enkelt att använda och med oändliga utvecklingsmöjligheter.

Välkommen till Qrosscheck!